• “Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori, taj je već izgubio.”

  –B. Breht
 • “Na temeljima životne stvarnosti i razuma podižite zgradu svoga života, ali ostavite uvek jedan prozor u predele umetnosti. Ona će svim vašim životnim naporima biti podrška i davati im trajnost i dublji smisao.”

  – I. Andrić
 • "Glavna razlika između glume i ostalih umetnosti koje nisu izvođačke, jeste da se one stvaraju u trenutku inspiracije, dok umetnik na sceni mora gospodariti nadahnućem, mora biti u stanju da ga oživi na sceni u tačno vreme koje je napisano na plakatima."

  Ako ste mislili da se glumac oslanja na inspiraciju, grdno ste se prevarili. Talenat bez rada je ništa više od nedovršenog sirovog materijala" – K.S. Stanislavski
 • "Umetnici su ljudi u večitoj tenziji između želje da komuniciraju i želje da budu neprimetni."

 • “VASILIJE: Da se napravi veliko pozorište ne treba mnogo drangulija! Ja sam u svetu, u raznim pozorištima, video velike manifestacije scenske tehnike, ali to mene nije mnogo očaralo! Za mene je riba mnogo veće čudo nego lađa! I lastavica je veće čudo nego avion!

  FILIP: Šta ti, kao glumac, želiš da postigneš, da ostvariš, sa svojom umetnošću, u ovom takozvanom svetu?

  VASILIJE: Želim da pomognem ljudima da razumeju život!

  FILIP: I šta još?

  VASILIJE: I želim da im pomognem da ga zaborave!

  FILIP: I šta još?

  VASILIJE: Zar ovo što sam rekao nije dovoljno?

  FILIP: U ovom svetu u kom pretvaramo Ovcu u kožuh, Medveda u šubaru i svinju u čizme, ko će učiniti, ako nećeš ti, da kožuh zableji, da šubara zamumla i da se čizme oprase?” –

  - Lj. Simović (Putujuće pozorište Šopalović)
Back to top