Nekoliko godina unazad "Šmiranti" promovišu i vrše edukacije iz oblasti javnog nastupa, kao veoma važnog segmenta neformalnog obrazovanja. Organizuju obuke zainteresovanim pojedincima i grupama kako bi unapredili ili olakšali njihov rad i društveni život. 
 
Jedna od ovakvih aktivnosti, bila je usmerena na učenike gimnazija i srednjih škola u Novom Sadu i okolini. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, realizovali smo projekat "Bolji javni nastup - korak u svet rada". U pitanju je edukativni seminar održan u skoro svim novosadskim srednjim školama, koji ima za cilj da doprinese saglašavanju obrazovanja sa potrebama tržišta rada putem razvoja praktičnih i životnih veština u vidu javnog nastupa. Đacima je skretana pažnja na značaj i vezu između kvaliteta javnog nastupa i postignutih rezultata, ukazivano im je na pozitivne i negativne načine verbalne i neverbalne komunikacije. Razvojem praktičnih komunikacijskih veština i teorijskog znanja javnog nastupa, kroz praktične primere i vežbe, želeli smo da ih pripremimo za ono što ih čeka, pre svega u poslovnoj komunikaciji, ali i da im pružimo znanja koja mogu da koriste u gotovo svim sferama života.